Berzsenyi Ferenc

Berzsenyi Ferenc
Berzsenyi János fia, Berzsenyi Mihály testvére, Berzsenyi Dániel nagybátyja.

Az ő leszármazottai az evangélikus egyházunk életében újabb időkben is nagy szerepet játszó Berzsenyiek: Lajos, a vadosfai esperes, Miklós és Jenő, az egyházkerületi, Dezső és ifjabb Jenő, az egyházmegyei felügyelők és Benedek.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek