Berzsenyi Lajos

Berzsenyi Lajos, esperes

Berzsenyi Gábor magasi ügyvédnek és birtokosnak testvérbátyja és Dánielnek a költőnek unokabátyja

(Magasi, 1761. december 9. – † 1813. május 14.)

Berzsenyi Lajos esperes életét Hrabovszky György és Laucsek Jónás írta meg. Magasiban 1761. december 9-én született. Atyja Berzsenyi János, anyja Szeniczei Bárány Krisztina volt. Nagyatyjánál, Sz. Bárány István lelkésznél tanult Varsádon. A középiskolát Sopronban végezte. Szülei jogi pályára szánták. Domokos Ferenc kapolcsi ügyvéd és zalai egyházfelügyelő mellett volt patvarista. De Perlaky Gábor püspök maga mellé édesgette Nemesdömölkre káplánnak. 1785-ben lelkésszé avattatván, még ez évben az artikuláris Vadosfára választották, ahol nagy áldással működött. Ritka szép külsejű és megnyerő modorú lelkész volt. A templomhoz magasabb tornyot, új iskolát és paplakot épített. Beleden is 1805-ben új imaházat.

1810-ben esperesnek választották. Korai hosszú betegség szállta meg, s már 1813. május 14-én meghalt 52 éves korában. Felesége Mankóbüki Horváth Zsuzsanna volt. A fia Berzsenyi László kőszegi ügyvéd s az unokája, Berzsenyi Gyula büki majd keszthelyi földbirtokos volt, mindketten buzgó egyházfelügyelők.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek