Elkészült Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület Adatvédelmi Szabályzata / Datenschutz fertiggestellt

paragraph

Az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület
Adatvédelmi Szabályzata

Az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület Elnöksége (a továbbiakban: EBBCSEE) által kezelt személyes adatok védelme, az érintettek magánszférájának megóvása érdekében adatvédelmi szabályait az alábbiakban állapítja meg. A Szabályzat figyelembe veszi Magyarország adatvédelmi szabályozását, egyszersmind tekintettel van Svájc adatvédelmi jogszabályaira, valamint alapelvei révén az adatvédelem nemzetközi dokumentumaiban foglalt kívánalmakat is érvényre juttatja.

Az Adatvédelmi Szabályzat megvalósításában mindenki köteles részt venni, aki az EBBCSE-ben végzett tevékenysége kapcsán személyes adatok birtokába jut.

Lásd: Adatvédelmi szabályok