Céljaink / Unsere Ziele

Családi kezdeményezésünk alapvető céljai

Széles körben ismertté tenni azokat a személyeket, akik valamilyen mértékben hozzájárultak hazánk történelmének írásához, a magyar kultúra fejlesztéséhez.

Sokan ismerik Berzsenyi Dániel verseit, sokkal kevesebben Berzsenyi Lénárd 1848-as, halálra itélt huszár ezredes tevékenységét, 18 évi várfogságának történetét.
De ki ismeri a családhoz tartozó ismert-ismeretlen hírességek életútját?

Egyesületünk (később majd Alapítványunk) fő célja az egyházasberzsenyi Berzsenyi és azzal rokon családok történelmi hagyományainak, szellemi kincseinek megőrzése.

A nemzeti múlt, a kulturális örökség és családi hagyományainak ápolása, közkinccsé tétele úgy Magyarországon, mint külföldön.

Fiataljaink viselkedéskultúrájának fejlesztése, hogy átlagon felüli, művelt, tisztességes és becsületes tagjai legyenek a nemzetnek, a társadalomnak, saját családjuknak, ezzel példát mutatva kortársaiknak.

Az egyházasberzsenyi Berzsenyi és azzal rokon családok idős, beteg, elesett családtagjaink megsegítése, a karitatív munka megszervezése.

A Magyarországon és külföldön élő családtagok összetartásával megteremteni a rendszeres találkozások, összejövetelek lehetőségét és ezzel a fenti célok mielőbbi megvalósitását.

 

Zu Anti-Banner hinzufügen