Nagy sikerrel zárult az V. Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Találkozó

2015. július 18-án és 19-én került sor az V. (ötödik) Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Találkozóra Budapesten

Az esemény a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban kezdődött, melyre hazánkból és a világ számos országából mintegy százhetven rokon érkezett, akik Berzsenyi Dániel költő ükapjának, a 17. században élt I. (első) Berzsenyi Benedeknek (1632-17??), illetve a legkorábbi ismert  Berzsenyinek, Kálmánnak (1400-?) a leszármazottai.

A Berzsenyieken és meghívott vendéken kívül hivatalosak voltak a rendezvényekre a Gróf Széchenyi Család Alapítvány tagjai is. A két régi, híres magyar családot nem csak rokoni szálak füzik egymáshoz, hanem 200 éve tartó barátság is. Valószínűleg kevesek előtt ismert, hogy Berzsenyi Dániel verseit Széchenyi István olyan kiválónak tartotta, hogy kívülről tudta őket. A két família azért képes ma is jól együttműködni, mert közös céljuk van: Magyarország felvirágoztatása – ahogy maga Széchenyi István fogalmazott. Ez a XXI. században pedig azt jelenti, hogy közös programokat szerveznek, melyek keretein belül lehetőség nyílik a nagy célokat kis lépésekkel megközelíteni, majd meg is valósítani.

A találkozót megelőzte, 2014 őszén Svájcban az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület megalakulása, Oppel Lea Marianna asszony elnökletével, azzal a céllal, hogy megőrizzék és képviseljék azt a szellemiséget, melyet a tradicionális Berzsenyi és azzal rokon családok követtek évszázadokon át. A mai leszármazottak szeretnék továbbvinni és továbbadni azt a hagyományos értékrendet és nemzeti kulturális örökséget, mely méltó a család „régi nagy híréhez” és a családhoz tartozó személyek gondolkodásmódjához, életművéhez.

Az egyesület – és a tervezett alapítvány – célja a Magyarországon és külföldön élő családtagok felkutatása, összetartása, megteremtve a rendszeres találkozások, összejövetelek és kapcsolattartás lehetőségét. Ezen kívül az idős, beteg, elesett családtagok megsegítése, továbbá a fiatalok viselkedéskultúrájának fejlesztése, hogy átlagon felüli, művelt, tisztességes tagjai legyenek a nemzetnek, az egész társadalom, szűkebb pátriájuk, valamint saját családjuk javára.

A legnagyobb ódaköltőt, Berzsenyit mindenki ismeri, de a nemzetség más kiemelkedő, ám kevésbé közismert tagjairól is meg kell emlékeznünk.

Berzsenyi Lénárd, (a költő harmadfokú unokatestvére )1848-as honvéd ezredes, festőművész szerencsére nem vált a család hősi halottjává, noha kis híján ő lett a tizennegyedik aradi vértanú.
A világosi fegyverletétel idején a 7. honvéd hadtest lovas hadosztályának parancsnoka, a Coburg- huszárezred ezredese volt, aki a világosi fegyverletétel után, Aradon előbb golyó általi halálra, majd tizennyolc év várfogságra ítéltetett. Az olmütz-i várbörtönben fogsága ideje alatt portrésorozatot készített fogolytársairól, végül 1857-ben kapott kegyelmet. Később visszakapott Vas vármegyei birtokán haláláig gazdálkodott. A kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

Boldog Apor Vilmoshoz hasonló mártírsors jutott dr. Berzsenyi Zoltánnak, aki 1920. és 1945. között a Székesfehérvári Szent György kórház főorvosa, kórházigazgató, az Orvosi Kamara, valamint a Hungaria Yacht Club elnöke volt és akit a város Vörös Hadsereg általi elfoglalásakor, 1945 januárjában ölt meg egy puskagolyó.
Emlékére a Fejér Megyei Önkormányzat a Dr. Berzsenyi Zoltán Díjat alapította, amely minden évben a Megyenapon kerül átadásra.

A családi találkozók szempontjából dr. Berzsenyi Zoltán azért is fontos személy, mert idén éppen 75. éve, 1940. április 2-án ő szervezte meg a Berzsenyi Család első találkozóját a pesti, belvárosi Vadászkürt Szállodában (melyet sajnos 1945-ben bombatalálat ért és megsemmisült), akkor még tizennégy személy részvételével.

A második találkozó 1941-ben, a Szent Gellért Hotel különtermében volt, ahova már harmincnégy családtag jött el. Ismert egy harmadik találkozó ténye is 1943-ban, de ennek nem maradt írásos, vagy fotóval dokumentált nyoma.

A Berzsenyi Családi Találkozók sora hosszú szünet után éppen tíz éve, 2005 nyarán folytatódott, melyet az Egyesült Államokban élő dr. Berzsenyi (Vargha) György matematika tanár (professzor) szervezett a Veszprém megyei Nemesvitán, ahova száznegyven Berzsenyi leszármazott érkezett. Ezt követte 2011-ben a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban megtartott negyedik, majd a mostani, budapesti ötödik családi találkozó.

Visszatérve az idei találkozó bemutatására, Szabó Lajos református lelkész és az egybegyűltek közös imája után a Budapesti Berzsenyi Gimnázium igazgatója, Somogyi László köszöntötte a vendégeket.
Simon-Osváth Lea Marianna az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület elnök asszonyának megnyitó beszédét dr. Szabó Endre Győző olvasta föl, az elnök asszony jelenlétében, aki hangszálainak hirtelen megbetegedése miatt nem tudott fölolvasásra vállalkozni.

Ez után bemutatkoztak a Berzsenyi család 12 ágának mai, a találkozón jelen levő tagjai.
Mintegy 350 főt foglal magában pillanatnyilag a Berzsenyi Család Magyarországon és szerte a világban, a családfán pedig az ősökkel együtt kb. 6000 személy található a középkortól napjainkig.

A gimnáziumi ünnepség alkalmával megismerkedhettek a vendégek többek között a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társasággal, melynek elnöke, prof. dr. Szakály Sándor ismertette a Társaságnak a Berzsenyi kultusz életben tartása terén kifejtett munkáját, irodalmi, művészeti tevékenységét.
A BDIM Társaságot képviselték még Kondor Katalin, általános szakmai alelnök és Egerszegi Edit, a Társaság ügyvezető titkára, illetve Dénes Gábor niklai tanár, a Bölcsőd-Sírod Egyesület elnöke, a Niklai Irodalmi Tábor vezető tanára, amely a BDIMT szervezésében augusztus 3-9-ig fogadta a 14-19 éves irodalmat szerető fiatalokat.

Dr. Fórizs Gergely a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, Berzsenyi Dániel kutató 10 éves kutatómunkájának eredményét, a most megjelent Berzsenyi-levelezés kritikai kiadását mutatta be a hallgatóságnak.

A Berzsenyi családi címer történetét dr. Knapp László családtag ismertette. Az érdeklődők a matematika teremben megtekinthették a 2005. évben tartott és 2011. évben tartott találkozókról készült videofelvételeket.

Mészáros János Elek operaénekes, a Csillag születik 2012. évi győztese, a „Hazám, hazám” Erkel Ferenc „Bánk bán” című operájának leghíresebb áriájával (mely közismert címét a szöveg egy részletéről kapta) és egy dr. Berzsenyi László dalnak, (Megy a kislány eprészőbe) a betanításával, Magyarics Mihály hegedűművész közreműködésével emelte a Családi Találkozó színvonalát.

A Berzsenyi Gimnázium 10 tanulója ének és zeneszámokkal, Berzsenyi verssel köszöntötték a vendégsereget, melyet Hegyi Mónika énektanárnő vezetésével vittek színpadra. A tanulók névsorát hamarosan közzétesszük.

A majd 200 főre a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. és a Kinder Fésk Kft. biztosította az egész napos étellel-itallal való ellátást. Gyönyörűen díszített svédasztal kínálta a többfajta húsos és vegetáriánus leveseket, menüket, salátákat, gyümölcsöket, sós és édes süteményeket, üdítő italokat.
Hartyáni László családtag a finom fehér-, rozé-, és vörösborokat offerálta a szomjazóknak.

Szabó Lajos református lelkész vezetésével, közös imával végződött a gimnáziumban tartott program.

Este a Gellért Szálloda Gobelin termében, a 75 évvel ezelőtti első Családi Találkozó emlékére rendezett gálavacsorán beszélgethettek közös terveikről a két legrégibb magyar család leszármazottai meghívott vendégeikkel.

A Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság részéről jelen voltak prof. dr. Szakály Sándor elnök, Kondor Katalin általános szakmai alelnök, dr. Bába Iván, a Somogy Folyóirat főszerkesztője, Egerszegi Edit a Társaság ügyvezető titkára, továbbá Bába Ágota, a Külügyminisztérium Kulturális Főosztályának munkatársa, Ruzsics Ferenc Keszthely polgármestere, Glázer Tamás, a VOSZ alelnöke, a Magyar Védjegy Egyesület elnöke.

Vasárnap 10 órakor a Berzsenyi Család és vendégei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében azon az ünnepségen vettek részt, ahol Simon-Osváth Lea Marianna az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület elnök asszonya röviden emlékezett Berzsenyi Dánielre, majd Sántha Péterné, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nevében koszorút helyezett el a családi koszorú mellé és méltatta a nagy ódaköltő munkásságát és a családi összefogást.

Koszoruzàs utànMost is képviseltette magát a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti társaság Kondor Katalin szakmai alelnök személyében, ill. a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Gáncs Péter is, aki veje révén maga is távoli családtagnak számít.

Az egy perces csendes főhajtás előtt még Debreczeni-Droppán Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum történésze ismertette az 1860-ban felállított bronz mellszobor – Vay Miklós alkotása – történetét.

A magyar kereszténység bemutatása a Berzsenyieken és a hozzájuk kapcsolódó családokon keresztül a Családi Egyesület egyik fontos célja. A család számára meghatározó ez a háttér, így a találkozó ennek megfelelően a Deák téri templomban úrvacsorás istentisztelettel folytatódott.


Gáncs Péter 2Móz 16,2 alapján tartott prédikációját Berzsenyi Dániel „Fohászkodás” című versével kezdte és fejezte be.

A kétnapos nagy találkozó a Radisson Blue Béke Hotelben közös családi ebéddel ért véget.
Oppel Lea Marianna

További képek, videók

Hazám-hazám, te mindenem
Meszaros Janos Hazam