A-HID Zrt. nyerte el az Év Széchenyi Vállalkozása Innovációs Díjat

Az Év Széchenyi Vállalkozása Innovációs Díj 2015 díjátadó ünnepségen vettünk részt 2015. szeptember 22. napján a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol a Díj fövédnöke az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület elnöke, Simon-Oppel Lea Marianna is gratulált a gyöztesnek

Szechenyi dij atado ünnepség

Az A-HID Zrt. nevében Nagy-Mélykuti Bence gazdasági vezérigazgató-helyettes vette át a Gróf Széchenyi Család Alapítvány által életre hívott Az Év Széchenyi Vállalkozása Innovációs Díját.
Ebből az alkalomból beszélgettem Széchenyi Tímeával, az alapítvány elnökével.

– Mikor és kik hozták létre az alapítványt?
– A 2013-as évPen indult el Alapítványunk működése. Alapítói a Legnagyobb Magyar – Gróf Széchenyi István – vér szerinti, Magyarországon élő utódai. Ennek tudatában szeretnénk a családi alapítványt magasba emelni, és tovább képviselni azt a szellemiséget, melyet a Széchenyi család képviselt évszázadokon át.

– Melyek az alapítvány legfőbb célkitűzései?
– Felismerve és elismerve Széchenyi István szellemi hagyatékát és a Széchenyi névnek a Magyar Nemzet történelmében és egyetemes kultúrájában betöltött szerepét, a Nemzeti Kulturális Örökség megőrzésének és megismertetésének keretében minden tőlük telhetőt megteszünk az ezen körbe tartozó, még meglévő építészeti és tárgyi emlékek felkutatása, megóvása és megőrzése érdekéden. A feladat nagyságát felismerve Együttműködési Megállapodást írtunk alá Magyarország Kormányával, biztosítva ezzel a keretet, melyben az Alapítvány tevékenységeit kibontakoztathatja.

– Milyen célokat sikerült eddig megvalósítani?
– Talán a leglényegesebb cél munkánk kibontakoztatása szempontjábol, a családi Alapítvány elfogadottságának folyamatos extenzív növekedése. Az első fotópályázatunk mottója – Jelen vagyok! – kíséri végig mindennapi munkánkat. Céljaink hosszú távúak és ennek fényében vizsgáljuk meg minden lépésünket. Komoly mérföldkő volt számunkra a Nagycenki Családi Mauzóleum felújítása. Komoly súllyal nehezedett a családtagok vállára
a tisztázatlan körülmények miatti egyre súlyosbodó állagromlás. Az utolsó pillanatban érkezett a segítség, melyért hálásak vagyunk az illetékeseknek.

dijatadas

– Megosztana néhány gondolatot az alapítvány civil szférában való fogadtatásáról?
– Nyitottságot és nagy érdeklődést tapasztalunk. A működésünk során egyre több olyan visszajelzés ér el hozzánk, amely azt fogalmazza meg, mennyire nagy szükség van Széchenyi szellemiségére. Vannak már megköttetett együttműködési megállapodásaink, olyanok, melyek csak aláírásra varnak, és folytatunk tárgyalásokat több civil és állami szereplővel is. A civil gondolat jegyében tervezzük megnyitni a 2016. évtől a Széchenyiek Házát, melyben otthont kívánunk adni az Alapítvány munkáján túl olyan programoknak, törekvéseknek, amelyek előreviszik a magyarokat.

– Az Év Széchenyi Vállalkozása Díj létrehozásának mi volt célja?
– A díjat hagyományteremtő szándékkal indította az Alapítvány így a 2015. év után minden évben egy alkalommal kiírásra kerül. A díj fővédnökségét Tarlós István úr, Budapest főpolgármestere vállalta el.
Olyan örök értékekre szeretnénk ráirányítani a gazdaság szereplőinek figyelmét, mint a becsület, méltóság, szorgalom és tenni akarás a nemzetért. Fontosnak tartjuk az ebben a szellemiségben működő vállalkozások mellé támogatóként odaállni.

– Kik és milyen szempontok alapján ítélték oda a díjat?
– A díj odaítélésénél a vállalkozások teljesítményének bárom területe kerül vizsgálat alá: hatékony termelékenység, társadalmi felelősségvállalás, és újítási készség. A vállalatok tevékenységében ez a három terület külön-külön is értékelésre kerül. Az egyes területek első helyezettjei díszoklevelet kapnak. Az Év Széchenyi Vállalkozása-díjat az kapja, aki a megnevezett három területen összességében a legjobb teljesítményt nyújtotta.
A zsűri tagjai neves hazai szakemberek, akik maguk is sikeres vállalkozók. Azt szeretnénk elérni, hogy a díj évről évre rangosabbá váljon, és széles körű szakmai elismerést biztositson a dijazottak számára.

– Ha lehetne három kívánság az Alapítvány jövőjét illetően, melyek lennének azok?
– Tervezzük több területen munkánk kiterjesztését, felismerve és szem előtt tartva – korunk   aktuális  problémáit, melyekre erőnkhöz mérten válaszolni kívánunk. Erősítjük az alapításkor megfogalmazott célterületeken végzett tevékenységeinket:
kultúra, tudomány, örökségvédelem, sport, és tervezünk továbbIépni az ifjúságnevelés valamint a szociális területeken való segítségnyújtás kibontakoztatása terén is, különösen fókuszálva a magyar családok megerősítésére.

Bár ez több, mint három, de a kívánságunk az, hogy minél hatékonyabban tudjunk hozzájárulni a magyar emberek mindennapjainak megkönnyítéséhez. Ennek érdekéden nyitottak vagyunk új partnerségekre és együttműködésekre.
Az alapítvány életében fontos szerepet töltenek be támogatóink. Ilyen többek között az A-Híd Zrt. is, hiszen legelsőként kaptunk bizalmat, például a hagyományteremtő programunkhoz. Alapítványunk ezt megelőzően részt vett a Hidak és Hídépítők napja rendezvényen, amely szintén hagyományteremtő program, és évek óta a Hídépítők Egyesülete szervezi meg, egyre nagyobb sikerrel.
Eddigi közös együttműködésünk jó tapasztalataira alapozva szeretnénk továbbra is folytatni a megkezdett kooperációt, és érdeklődéssel várjuk a 2016-ban útjára indítandó Széchenyi örökség programsorozat kapcsán az újabb lehetőségeket.

Dombóvári Éva