Oppel Ödön Gábor

005_Oppel_ÖdönOppel Ödön Gábor, gyülekezeti gondnok, kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó mester
(Keszthely, 1875. március 21. –  †Keszthely, 1939. február 21.)

Nagyapja Opel Johann Karl Anton (1809–1887), szülei ifj. Oppel Károly (1843–1915) és Turtsányi Anna Júlia. Dr. Oppel Jenő (1878–1947) és Oppel Imre (1883–1968) testvére, Dr. Szabolcs Andrásné sz. Oppel Vilma (1912–84) apja. 1888-ban fejezte be a polgári iskola negyedik osztályát. 1890–91-ben apja műhelyében tanoncoskodott. Elvégezve az Iparos Tanonciskolát, még 3 évig segédként dolgozott édesapjánál. Az ausztriai Nesseldorfban Schustola és társa kocsigyártó cégénél fogatlakkozást és kocsikészítést tanult (1894–95). 1896–98-ig katonai szolgálatot teljesített. 1901-ben vándorlegényként tökéletesítette mesterségbeli tudását Nagykanizsán, Grazban, Salzburgban, több német városban, köztük Hamburgban, majd Prágán és Pozsonyon keresztül tért haza. 1904-ben vette át apja műhelyének irányítását, melyet később fejlesztett és kibővített. Beválasztották a város képviselőtestületébe, elöljárói tisztséget is betöltött. A keszthelyi evangélikus gyülekezet helyettes gondnokaként, 1915–37 között gondnokaként tevékenykedett. 1919-ben saját házát ajánlotta fel imaházul. Gondnoksága alatt épült a helyi evangélikus templom, melyet 1929-ben szenteltek fel. A Keszthelyi Takarékpénztár Rt. Igazgatósági tagja (1916), az Evangélikus Egyház Zala megyei Számvevőségének elnöke az Ipartestület vezetőségi tagja (1937) volt. 1935-ben az Ipartestületek Országos Szövetsége díszoklevéllel tüntette ki.
Irod.: Szabolcs András. Új ház a régi helyén. In.: Pannon Tükör. 1997. 5. sz. p. 56-57. – Szabolcs András: Az új ház is megöregszik. In.: Pannon Tükör. 1976. 6. sz. p. 59-60. – Cséby Géza. Száztíz esztendő. 1996. p. 32-33., 42. p. – Gyülekezettörténeti adatok. 1999. p. 23- 63 – Szabolcs András: Vázlatok az Oppel család történetéből. Kézirat. 1984. – Személyi forrás.
Forrás:http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=O-Ö#O-Ö/005_Oppel_Ödön