Dr. Szabolcs András

010_Szabolcs_AndrásDr. Szabolcs András, közgazdász, díszpolgár
(Sümete, 1909. május 16. –  †Keszthely, 2003. február 25.)

Szülei Szkalos Emil evangélikus lelkész, Járossy Erzsébet újságíró, író. A bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban és a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban, majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanult, ahol 1935-ben diplomázott. 1943-ban megszerezte az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabiz. belügyi szolgálatra képesítő oklevelét. Előbb díjtalan közigazgatási gyakornokként dolgozott Pest–Pilis-Solt–Kiskun vármegyében, majd t. szolgabírónak választották (1936–38), Gömör és Kishont vármegyében vármegyei aljegyzőként, főispáni titkárként, vármegyei közjóléti előadóként (1938–44), Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegyében az aszódi járás szolgabírájaként (1944–45) alkalmazták. Részt vett a II. világháborúban, 1948-ban szabadult szovjet hadifogságból, Keszthelyen telepedett le. Vasúti krampácsoló segédmunkás, kendergyári kazalrakó segédmunkás, később biztosítóintézeti körzetfelügyelő (1949–52), majd régészeti ásatásnál kubikos, vendéglátóipari csapos, áruforgalmi előadó (1952–54) lett. 1954-től a keszthelyi Mg. Technikum gondnokaként, főkönyvelőjeként, gazdasági vezetőjeként, 1961-től a felsőfokú mg. technikum gazd. igazgatójaként, majd annak megszűnése után az Agrártudományi Egyetem Gazdasági Főigazgatósága osztályvezetőjeként dolgozott. 1974-ben ment nyugdíjba. Az Egyetem Horgász Egyesületének titkáraként, majd elnökeként tevékenykedett. 1958-ban az ő, valamint Merényi Elemér és Dr. Sági Károly kezdeményezésére újították fel a keszthelyi Helikoni Ünnepségeket. Javaslatára vállalta fel az ügyet a Nagyváthy János Mg. Technikum igazgatója, tantestülete és tanulóifjúsága, melyhez csatlakozott a Vajda János Gimnázium. 1971-ben négy részes táncballadát írt Egy Remek Rozsnyói Ifjú címmel. 1976-ban Gabriella c. horgász tárgyú elbeszélése jelent meg. Az 1989–90-es években a Keszthelyi Újságban Hétköznapi szamárságaink c. rovata, 1992-ben a Keszthely és Vidéke c. lapban A hazáért mindhalálig c. cikksorozata jelent meg. Feldolgozta a Tanácsköztársaság keszthelyi történéseit, a város fejlődéstörténetét. 1999-ben Keszthely város díszpolgárává választotta.
Főbb művei: Szabolcshad. 1-20. köt. Kézirat. 1993.– Az ifjúság Helikoni Ünnepségei Keszthelyen. Nagykanizsa. 1998. – Keszthely óvodáinak története 1870–1995-ig. Uo. 1998. – Gyülekezettörténeti adatok : A keszthelyi evangélikus gyülekezet történetének áttekintése. Összegyűjtötte, feldolgozta. Kh. 1999. – Dalol-e még Rozsnyón tavaszvárón a Rákos hegy? In.: Tóparti üzenet. 2000. p. 178-184.
Irod.: KKK. 1995. p. 100-101. – Kalmár Mónika: Helytörténettel megfertőzve : Beszélgetés Dr. Szabolcs Andrással, Keszthely díszpolgárával. In.: Hévíz Keszthely és Vidéke. 1999. július 1. 6. p. – KKZM2000. 2000. p. 254-255. – Tóparti üzenet. 2000. 252. p. – Keszthely Város Önkormányzata 82/1999. (IV. 29.) sz. határozata. – Személyi forrás. – www.keszthely.hu
Forrás: http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=SZ#SZ/010_Szabolcs_András