Idén is szerepel Berzsenyi költészete az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákon


A tételcímek elsö részét tesszük közzé, ahol Berzsenyi a választható szerzők között szerepel.
Tételcímek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára (2017)

IRODALOM

MÜVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. Kötelező szerzők

1. Petőfi Sándor lírája és verses epikája 1811 vegéig

2. Tematikus, szerkezeti és formai változatosság Arany János balladakölteszetében

3. Az istenes versek képalkotásának sajátosságai Ady Endre Az Illés szekerén című kötetének A Sion hegy alján ciklusa alapján

4. Filozófiai kérdések, műfaji, nyelvi sokszínűség Babits Mihály Levelek írisz koszorújából című kötetében

5. Elbeszélöi módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kamel cimü kötetében

6. Az egyéni és a közösségi számvetés szemléleti és poétikai sajátosságai József Attila kései költeményeiben (1935-37)

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. Választható szerzők

7. Műfaji hagyomány és barokk szemlélet Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában

8. Az elégia változatai Berzsenyi Dániel költészetében

9. Romantikus világlátás és képalkotás Vörösmarty Mihály kései költészetében az Előszó és A vén cigány című művek alapján

10. Út a belső szabadsághoz: az elbeszélésmód sajátosságai Ottlik Géza Iskola a határon cimü regényében

11. A megidézés változatai és a költői szerep Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai cimü alkotásában

12. Intelmek és más kisepikai müíaj változatok Esterházy Péter Pápai vizeken ne kalózkodf. című müvének három novellaciklusában

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL III. Kortárs szerzők

13. Emlékezet és anekdotikus beszédmód Garaczi László Pompásan biiszozunk cimü regényében

MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL

14. A Biblia néhány jellegzetes műfajának bemutatása

15. A szabadság és boldogság problémája Tolsztoj Anna Karenina cimü regényében

16. A francia preniodérnek – Baudelaire, Verlaine, Rimbaud – poétikai sajátosságai (szabadon választott müvek alapján)

…… a folytatást a Linkben találhatja: Forrás: Erettségi Tételek 2017