Emlékezzünk az 1848–49-es magyarországi forradalomra és szabadságharcra

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik legfontosabb meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Egyenes következménye volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, amely Párizsból (1848. február 22.) jutott el Bécsen át (március 13-án) a magyarság szellemi életének központjába Pestre. Fő szervezői fiatal értelmiségiek voltak, mint pl. Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór. A március 15-i eseményekre legnagyobb hatással Kossuth Lajos március 3-i országgyűlési beszéde bírt, melynek reformkövetelései – igaz, jóval radikálisabb formában a Tizenkét pontban jelentek meg.

A bécsi történések nagy bátorítást adtak a Pilvaxban rendszeresen találkozó értelmiségi körnek, mely az esős időjárás ellenére eredménnyel szervezkedett. A pesti forradalom hatással volt a pozsonyi rendi országgyűlésre is, döntő győzelemre segítve a reformok pártján állókat.

….. Itt folytathatnánk a történelmi események felsorolását, de mi másként, más szemszögből szeretnénk emlékezni a 169 évvel ezelőtti időkre, a forradalom hőseire.

Tudja Ön ki volt Sillye Gábor?
A szabadságharc kormánybiztosa, a Hajdúkerület utolsó főkapitánya, Debrecen főispánja.
Születésének 200. évfordulóján, 2017. március 21-én, szülővárosa Hajdúböszörmény a következő ünnepi programot állitotta össze:

200 éve született Sillye Gábor
Sillye Gábor emléknap 2017. március 21. kedd
14:00  Koszorúzás a 17. Bocskai Huszárezred emlékművénél
15:00  Koszorúzás és megemlékezés Sillye Gábor sírjánál a Városi Köztemetőben
16:00  Koszorúzás a Hajdúsági Múzeumban és az online vetélkedő eredményhirdetése
16:45  Koszorúzás a Sillye Gábor Művelődési Központ aulájában
17:00  Sillye Gábor 1817-1894
Egy élet útja című előadás és a Szózat a hajdúkerület ügyében
Pozsony 1847 című reprint kiadvány bemutatója
Sillye Gábor Művelődési Központ, Bársony András terem
Előadó: Dr. Nyakas Miklós

Életéről többet megtudhatnunk többek között itt is: Sillye Gabor,
de mi egy érdekes találkozást szeretnénk most külön kiemelni.

Sillye Gábor a világosi fegyverletétel után bujdosott, míg Kólyon 1850. március 24-én letartóztatták. Innét Debrecenbe, Nagyváradra, majd Pestre az Újépületbe szállították. Júniusban kötél általi halálra ítéltetett, melyet tízévi várfogságra változtattak. Ebből hét évet Olmützben és Josephstadtban töltött.
Olmützi fogsága alatt a börtönben együtt raboskodott többek között Berzsenyi Lénárd 1848-as honvéd ezredessel (Berzsenyi Dániel harmadfokú unokatestvérével), Berzsenyi Lenard akit a világosi fegyverletétel után Aradon előbb golyó általi halálra, majd életfogytiglani várfogságra ítéltek, amiből 18 évet Olmützben töltött. Fogsága ideje alatt portrésorozatot készített fogolytársairól, melyek közül itt Sillye Gábor akkori portréját közöljük.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire, áldozataira 2017 március idusán is tisztelettel emlékezünk, fejet hajtva előttük:
A ma élő leszármazottak és a hálás utókor.
Összeállitotta: OLM (2017.03.14).