Berzsenyi Aranykoszorús kötet

koszorú_2

 

Az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület minden évben az előző év legnépszerűbb és legkiválóbb verses kötetét elismerésben részesíti.

Hogyan választja ki az Egyesület a legkiválóbb magyar verseskötetet?

Minden évben felkérünk 5 könyvesboltot, illetve könyvesbolt-hálózatot, hogy adják meg az előző évben legnagyobb példányszámban eladott első 8 verseskötet címét és szerzőjét. Ezeket a műveket egy irodalmárokból álló zsűri elolvassa és kiválaszt közülük egy kötetet, amelyet a legkiválóbbnak és egyben a Berzsenyi Dániel által létrehozott költői világhoz legközelebb állónak tart.

Hogyan kapja meg a legkiválóbb kötet a Berzsenyi Aranykoszorús Kötet címet?

Az ünnepi könyvhéten egy ünnepség keretében, melyet a sajtó figyelmébe is ajánlunk, adja át az Egyesület az elismerő oklevelet és a kötet 500 példányába helyezhető, a Berzsenyi aranykoszorúval ékesitett könyvjelzőket.

Hogyan kapcsolódhat be egy könyvesbolt a kezdeményezésbe?

A könyvesboltokat az Egyesület keresi föl projektje tervével, és akik fontosnak és hasznosnak látják az ügyet, azokkal az Egyesület szerződést köt.

Miért jó ez a könyvesboltnak?

A Berzsenyi Aranykoszorús Kötet projektnek komoly sajtóvisszhangja lesz. A sajtónak minden szereplő boltot a figyelmébe ajánlunk majd. Az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület nagyon sok irodalombaráttal tartja már most is a kapcsolatot, s e kapcsolatok száma hétről-hétre nő. Egy ilyen ünnepen közülük is sokan jelen lesznek. Ők potenciális vásárlók.

Milyen határidők szerepelnek a szerződésben?

Minden szerződést legkésőbb a következő év január 31-ig kell megkötni, jelen estben 2016. január 31-ig. Minden adatot és a kötetek 3 példányát az egyesületnek 2016. február 28-ig kell megkapnia, hogy a zsűri 2016. április 30-ig meghozhassa döntését. A Berzsenyi Aranykoszorús Kötet ünnepséget az Ünnepi könyvhét egyik napján kell megtartani.

Mit kell tudni az Egyesületről?

Az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület Svájcban alakult a család leszármazottainak kezdeményezésével, Familienverein von Egyházasberzsenyi Berzsenyi néven. A cégbejegyzés száma Zürich: CHE-216.567.101

Tagjai nemcsak a Svájcban, Magyarországon és a világ sok más országában élő Egyházasberzsenyi Berzsenyi család tagjai, hanem az Egyesület céljaiért lelkesedő, tenni, akaró privát és jogi személyek. Az Egyesület céljairól itt olvashat: Célok