ifj. Dr. Berzsenyi Jenő

Berzsenyi-Jeno-ifjifj. Dr. Berzsenyi Jenő, ügyvéd, zalai egyházmegye felügyelő

Berzsenyi Gyula gyermeke
(1865. január 31. – † Zsédeny, 1953. május)

Az esperes Berzsenyi Lajos dédunokája, Dr. Berzsenyi Jenő is örökölte őseinek egyházi buzgalmát. Berzsenyi Gyula és Hrabovszky Gizella voltak a szülei. Iskoláit Sopronban és Budapesten végezte. Siklódon volt járásbíró, majd Keszthelyen ügyvéd. Jelenleg Zsédenyben földbirtokos. Mint tolna-baranyai esperesség főjegyzője kezdte meg egyházi pályáját, s ma a zalai egyházmegye tevékeny, buzgó felügyelője, aki melegen érdeklődik minden evangélikus ügy iránt. Egyházi irodalmunknak is buzgó munkása, több értékes cikke jelent meg az egyházi lapokban és külön füzetben. Jelen volt és többször felszólalt a legutóbbi teológiai konferenciákon is Sopronban. Méltó viselője az „Egyházasberzsenyi” ősi nemes előnévnek.

Felesége:  Márkly Aranka (1868 – 1945)
3 gyermekük:.
Berzsenyi Imre III. Miksa  (1893 – 1936)
Berzsenyi Vilma (1895 – 1928)
Berzsenyi Sándor III. Mór (1898 – 1958)

Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek,

Kiegészités: Oppel L M.