Berzsenyi Sándor

Berzsenyi-SándorBerzsenyi Sándor, egyházmegye felügyelő

Berzsenyi Dániel unokája, Berzsenyi Farkas fiúgyermeke
(1851 – 1921)

Földbirtokos, somogyi evangélikus egyházmegye buzgó felügyelője. A messze Somogy vármegyéből már fiatalkora óta szorgalmasan eljárt Győrbe, egyházi gyűléseinkre, és rokona volt a Vas megyei Berzsenyieknek. Niklán született, Sopronban tanult, ügyvédi oklevelet is szerzett, de inkább szép mintagazdaságának szentelte idejét.

A Hegyeshalmi Fischer család niklai birtokát is megvásárolta, amelynek parkjában szép evangélikus kápolna is épült. Berzsenyi Sándort az egyházmegye 1897-ben megválasztotta felügyelőnek, s ezt a hivatalát 1921-ben bekövetkezett haláláig nagy hűséggel és áldozatkészséggel viselte. Szép alapítványt is hagyott az egyházmegyére.

Midőn Gyurátz Ferenc 1899-ben Somogyban egyházlátogatást tartott, szép négyes fogatán Berzsenyi Sándor hordozta őt körül. Niklán a püspök az evangélikus kápolnában istentiszteletet is tartott a szórványból összegyűlt hívekkel. S a nagy költő unokájával együtt kereste fel Gyurátz a niklai temetőben Berzsenyi Dániel sírját.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek