Berzsenyi Pál

Berzsenyi Pál
Berzsenyi Benedek unokája, Berzsenyi Gábor veje.

A költő nagyatyjának, Mihálynak testvérbátyjától, Berzsenyi Ferenctől származik a családnak ez a két kiváló tagja is. Ferenc fiának, Benedeknek unokája volt Berzsenyi Pál magasi földbirtokos, aki oldalági rokonát, Berzsenyi Gábor leányát, Eleonórát vette feleségül. Ebből a házasságból való a két fivér: Jenő és Dezső.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek