Berzsenyi Mihály

Berzsenyi Mihály, katona, gazda
Berzsenyi Dániel, a költő nagyapja.

Berzsenyi János fia, Berzsenyi Benedek II. testvére. Felesége Vizeki Tallián Krisztina. Egyházashetyén (Hetyén) az ősi házban lakott, melyet ma emléktábla jelöl. A költő szülőházának egy része kőből, más része csak sövényfalra épült. Itt a mestergerendán volt a nagyapa könyvtára. Mihály uram jó gazda, jó katona és olvasni szerető férfiú volt. Erős, dinasztikus érzelmű. Mária Teréziáért ő is részt vett a nemesi felkelésben. A költő írja, hogy a nagyapja fejéről a magyar hajdúk lelövöldözték a német kalapot.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek