Berzsenyi Lénárd

Berzsenyi Lenard_korr

 Berzsenyi Lénárd, 1848-as honvéd ezredes
Berzsenyi Dániel harmadfokú unokatestvére
(Nemesmagasi, 1805. november 6. –  † Nemesmagasi, 1886. szeptember 17.)

Berzsenyi Gábor fia, Miklósnak hozzá méltó testvéröccse. Ügyvédi pályára készült, de apja halála miatt 1825-ben nem folytathatta tanulmányait és belépett a 9. Miklós huszárezredbe. 1832-ben századkapitánnyá, 1846-ban őrnaggyá léptették elő. Az 1848-as szabadságharcban való részvétele: 1848 nyarán ezredével hazavezényelték Morvaországból. Szeptembertől részt vett a Josip Jellačić elleni hadműveletekben. Októbertől ezredével csatlakozott a magyar honvédséghez. Novembertől a honvédség pótlovazási felügyelője volt, majd 1849 januárjától ezrede Perczel Mór hadtestéhez beosztott osztályának parancsnoka. Harcolt a január 22-ei szolnoki és a január 25-ei ceglédi ütközetekben, ezért február elején alezredessé léptették elő. Május elejétől huszárezredének parancsnoka lett, a hónap közepétől ezredesi rangban. Júniusban Görgey a II. hadtest parancsnokává nevezte ki, de ő a megbízást nem fogadta el, ezért végül a VII. hadtest lovashadosztályának parancsnoka lett.
A világosi fegyverletétel után Aradon előbb golyó általi halálra, majd életfogytiglani várfogságra ítélték, amiből 18 évet Olmützben töltött. Az olmützi várbörtönben fogsága ideje alatt portrésorozatot készített fogolytársairól. A kufsteini és olmützi börtönökben nyolc évet töltött. A fogházigazgató mikor megtudta, hogy ez a foglya a festészethez is ért, levetette kezéről a bilincset s így volt módjában, hogy fogolytársait, s önmagát is lefesse. Ez az Olmützben készült önarckép a mai nap is megvan Sömjénben. Több szép festményét is őrzi a család. Vasmegye monográfusa Berzsenyi Lénárdot ritka szép jellemű, lovagias férfiúnak mondja. 1869-ben Berzsenyi Sándorral együtt jelenvolt Pápán, bátyjának, Miklósnak a felügyelői székbe való beiktatásán.
Jószágát, melyet 1849-ben konfiskáltak s csak az amnesztia után kapott vissza, nővéreinek gyermekeire hagyta.
1857 elején kegyelmet kapott. Ettől kezdve haláláig Vas vármegyei birtokán gazdálkodott.
A kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek

Az olmützi várbörtönben portrésorozatot készített fogolytársairól, melyek egy része látható volt a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum :
Volt egyszer egy múzeum – Válogatás az egykori Aradi Ereklyemúzeum kincseiből című kiállításán.
http://www.militaria.hu/kiallitasok/archivum/volt-egyszer-egy-muzeum-valogatas-az-egykori-aradi-ereklyemuzeum-kincseibol
http://hadtorteneti.blog.hu/2012/09/17/berzsenyi_lenard

Képei: