Berzsenyi Lajos

Berzsenyi Lajos, ügyvéd, gazda

Berzsenyi Dániel, a költő apja
(1744 – 1819)

Sopronban tanult. Az országgyűlésen 1764-ben, mint jurátus volt jelen. Pesten 1768-ban ügyvédi oklevelet is szerzett, de nem vette hasznát. Inkább gazdálkodott, vadászott és a klasszikus műveket olvasgatta, önérzetes, hajlíthatatlan, a nemesi kiváltságokra féltékeny férfi volt. 1770-ben Thulmon Rozáliát, Thulmon Pál és Sólyom Erzsébet leányát hozta feleségül Somogyból, Nikláról.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek