Berzsenyi Elek

Berzsenyi Elek
Berzsenyi Gábor fia, Miklós, Lénárd és Elek testvére.

A negyedik fivér Berzsenyi Elek is eljárt egyházi gyűléseinkre. Gábor, Lóra, Zsigmond és Lajos nevű gyermekei voltak. Az öt nővér közül Eleonóra Dr. Berzsenyi Jenő és Dezső édesanyja volt. Három nővérből pedig buzgó, művelt papné lett: Berzsenyi Eszter Turcsányi Gábor tési lelkésznek, Berzsenyi Klára Tóth János nemesdömölki esperesnek, és Berzsenyi Mária Hering János kemeneshőgyészi esperesnek volt a hitvese. S e három papnénak ismét kiváló fiai, lányai, vői és unokái (Turcsányi Endre, Hering Zsigmond, Lajos és János. Berta Dávid, Varga Gyula) ismeretesek egyházi pályán.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek