Berzsenyi Dezső

Berzsenyi-DezsoBerzsenyi Dezső, ügyvéd, Dunántúl főjegyzője
Dr. Berzsenyi Jenő testvére, Berzsenyi Pál és Berzsenyi Eleonóra gyermeke.

Berzsenyi Jenőnek testvéröccse volt Berzsenyi Dezső, a jeles készültségű celldömölki ügyvéd. Bátyjához mindenképpen méltó, szilárd jellemű férfiú. Hű munkás és áldozatkész vezető embere egyházunknak, több mint félszázad óta. Már 1876-ban felügyelője a tekintélyes nemesdömölki artikuláris gyülekezetnek. 1882. óta a kemenesaljai egyházmegye felügyelője. A dunántúli kerület jegyzője 1884 óta és 1894-1899 között főjegyzője. A véleményező bizottságnak és kerületi törvényszéknek buzgó, munkás tagja volt a legutóbbi időkig.
Neje, Károlyi Róza is (†1931) művelt, vallásos lelkű, nemes jószívű nő volt, az evangélikus nőegylet példás buzgalmú, áldozatkész vezetője.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek