Berzsenyi Benedek I.

MIltonBerzsenyi Benedek I.
Berzsenyi György fia, Berzsenyi János édesapja.

Berzsenyi György fia, Benedek I., aki 1674-ben gróf Batthyány Ádám főkapitány seregében Nagykanizsán tüntette ki magát a török ellen való háborúban.
Benedek I. fia János.

Forrás:

Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek