Berzsenyi Gábor

Berzsenyi Gábor, ügyvéd Berzsenyi Ferenc dédunokájának Jánosnak a fia (1767. – † Magasi, 1822. október 22.) Ferenc dédunokájának, Jánosnak (neje Szeniczei Bárány Krisztina) volt Nemesmagasiban három derék fia: Lajos, a vadosfai esperes, Gábor a magasi ügyvéd és Zsigmond a művelt és […]

Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Elek

  Berzsenyi Elek Berzsenyi Gábor fia, Miklós, Lénárd és Elek testvére. A negyedik fivér Berzsenyi Elek is eljárt egyházi gyűléseinkre. Gábor, Lóra, Zsigmond és Lajos nevű gyermekei voltak. Az öt nővér közül Eleonóra Dr. Berzsenyi Jenő és Dezső édesanyja volt. Három nővérből pedig […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Miklós

  Berzsenyi Miklós, jogász, főügyész, egyházkerületi felügyelő Berzsenyi Gábor elsőszülött fia (Magasi, 1803. december 8. – † 1880. június 14.) Iskoláit Sopronban végezte. Kitűnő jogász volt. Vas vármegye kétszer is 1839-ben és 1845-ben főügyésznek választotta. A gróf Batthyány-vagyonnak ő volt a […]

  Tovább olvasom ...
 • ifj. Dr. Berzsenyi Jenő

  ifj. Dr. Berzsenyi Jenő, ügyvéd, zalai egyházmegye felügyelő Berzsenyi Gyula gyermeke (1865. január 31. – † Zsédeny, 1953. május) Az esperes Berzsenyi Lajos dédunokája, Dr. Berzsenyi Jenő is örökölte őseinek egyházi buzgalmát. Berzsenyi Gyula és Hrabovszky Gizella voltak a szülei. Iskoláit […]

  Tovább olvasom ...
 • Dr. Berzsenyi Jenő

  Dr. Berzsenyi Jenő, orvos, felügyelő Berzsenyi Pál és Berzsenyi Eleonóra gyermeke (Nemesmagasi, 1845. április 10. – † 1931. március 20.) A gimnáziumot Kőszegen, Sopronban és Pápán végezte. Sopronban az V. osztálytól kezdve Gyurátz Ferencnek volt a tanulótársa. A budapesti és bécsi egyetemen orvosnak […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Ferenc

  Berzsenyi Ferenc Berzsenyi János fia, Berzsenyi Mihály testvére, Berzsenyi Dániel nagybátyja. Az ő leszármazottai az evangélikus egyházunk életében újabb időkben is nagy szerepet játszó Berzsenyiek: Lajos, a vadosfai esperes, Miklós és Jenő, az egyházkerületi, Dezső és ifjabb Jenő, az egyházmegyei […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Pál

  Berzsenyi Pál Berzsenyi Benedek unokája, Berzsenyi Gábor veje. A költő nagyatyjának, Mihálynak testvérbátyjától, Berzsenyi Ferenctől származik a családnak ez a két kiváló tagja is. Ferenc fiának, Benedeknek unokája volt Berzsenyi Pál magasi földbirtokos, aki oldalági rokonát, Berzsenyi Gábor leányát, Eleonórát […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Dezső

  Berzsenyi Dezső, ügyvéd, Dunántúl főjegyzője Dr. Berzsenyi Jenő testvére, Berzsenyi Pál és Berzsenyi Eleonóra gyermeke. Berzsenyi Jenőnek testvéröccse volt Berzsenyi Dezső, a jeles készültségű celldömölki ügyvéd. Bátyjához mindenképpen méltó, szilárd jellemű férfiú. Hű munkás és áldozatkész vezető embere egyházunknak, több mint […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Sándor

  Berzsenyi Sándor, egyházmegye felügyelő Berzsenyi Dániel unokája, Berzsenyi Farkas fiúgyermeke (1851 – 1921) Földbirtokos, somogyi evangélikus egyházmegye buzgó felügyelője. A messze Somogy vármegyéből már fiatalkora óta szorgalmasan eljárt Győrbe, egyházi gyűléseinkre, és rokona volt a Vas megyei Berzsenyieknek. Niklán született, Sopronban […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Lajos

  Berzsenyi Lajos, esperes Berzsenyi Gábor magasi ügyvédnek és birtokosnak testvérbátyja és Dánielnek a költőnek unokabátyja (Magasi, 1761. december 9. – † 1813. május 14.) Berzsenyi Lajos esperes életét Hrabovszky György és Laucsek Jónás írta meg. Magasiban 1761. december 9-én született. […]

  Tovább olvasom ...
 • Dr. Berzsenyi-Janosits László

  Dr. Berzsenyi-Janosits László

  Dr. Berzsenyi-Janosits László,   növénynemesítő (Fiume, 1903. szeptember 2. – †Pécel, 1982. április 17.) Apja Berzsenyi-Janosits József, mérnökként a magyar tengerészeti hivatal alkalmazottja volt Fiumében. Anyja Berzsenyi Margit. Apját Fiuméből Szombathelyre, majd Komáromba helyezték, így középiskoláit Komáromban kezdte meg, s Budapesten […]

  Tovább olvasom ...