Berzsenyi Miklós

Berzsenyi Miklós, jogász, főügyész, egyházkerületi felügyelő Berzsenyi Gábor elsőszülött fia (Magasi, 1803. december 8. – † 1880. június 14.) Iskoláit Sopronban végezte. Kitűnő jogász volt. Vas vármegye kétszer is 1839-ben és 1845-ben főügyésznek választotta. A gróf Batthyány-vagyonnak ő volt a […]

Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Dezső

  Berzsenyi Dezső, ügyvéd, Dunántúl főjegyzője Dr. Berzsenyi Jenő testvére, Berzsenyi Pál és Berzsenyi Eleonóra gyermeke. Berzsenyi Jenőnek testvéröccse volt Berzsenyi Dezső, a jeles készültségű celldömölki ügyvéd. Bátyjához mindenképpen méltó, szilárd jellemű férfiú. Hű munkás és áldozatkész vezető embere egyházunknak, több mint […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Sándor

  Berzsenyi Sándor, egyházmegye felügyelő Berzsenyi Dániel unokája, Berzsenyi Farkas fiúgyermeke (1851 – 1921) Földbirtokos, somogyi evangélikus egyházmegye buzgó felügyelője. A messze Somogy vármegyéből már fiatalkora óta szorgalmasan eljárt Győrbe, egyházi gyűléseinkre, és rokona volt a Vas megyei Berzsenyieknek. Niklán született, Sopronban […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Lajos

  Berzsenyi Lajos, esperes Berzsenyi Gábor magasi ügyvédnek és birtokosnak testvérbátyja és Dánielnek a költőnek unokabátyja (Magasi, 1761. december 9. – † 1813. május 14.) Berzsenyi Lajos esperes életét Hrabovszky György és Laucsek Jónás írta meg. Magasiban 1761. december 9-én született. […]

  Tovább olvasom ...
 • Dr. Berzsenyi-Janosits László

  Dr. Berzsenyi-Janosits László

  Dr. Berzsenyi-Janosits László,   növénynemesítő (Fiume, 1903. szeptember 2. – †Pécel, 1982. április 17.) Apja Berzsenyi-Janosits József, mérnökként a magyar tengerészeti hivatal alkalmazottja volt Fiumében. Anyja Berzsenyi Margit. Apját Fiuméből Szombathelyre, majd Komáromba helyezték, így középiskoláit Komáromban kezdte meg, s Budapesten […]

  Tovább olvasom ...
 • A “gyütt-ment” helytörténész 

  A “gyütt-ment” helytörténész 

  A “gyütt-ment” helytörténész  Cegléd történetének feldolgozott, megírt kötetei ma már szép számmal sorakoznak. Adósságunk azért akad bőven, mind az események, mind az írók irányában. Két fontos mű tükrözi a város múltját, mindegyik 20. századi.  A Magyar Városok Monográfiája sorozatban megjelent […]

  Tovább olvasom ...
 • ifj. Dr. Berzsenyi Jenő

  ifj. Dr. Berzsenyi Jenő, ügyvéd, zalai egyházmegye felügyelő Berzsenyi Gyula gyermeke (1865. január 31. – † Zsédeny, 1953. május) Az esperes Berzsenyi Lajos dédunokája, Dr. Berzsenyi Jenő is örökölte őseinek egyházi buzgalmát. Berzsenyi Gyula és Hrabovszky Gizella voltak a szülei. Iskoláit […]

  Tovább olvasom ...
 • Dr. Berzsenyi Jenő

  Dr. Berzsenyi Jenő, orvos, felügyelő Berzsenyi Pál és Berzsenyi Eleonóra gyermeke (Nemesmagasi, 1845. április 10. – † 1931. március 20.) A gimnáziumot Kőszegen, Sopronban és Pápán végezte. Sopronban az V. osztálytól kezdve Gyurátz Ferencnek volt a tanulótársa. A budapesti és bécsi egyetemen orvosnak […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Ferenc

  Berzsenyi Ferenc Berzsenyi János fia, Berzsenyi Mihály testvére, Berzsenyi Dániel nagybátyja. Az ő leszármazottai az evangélikus egyházunk életében újabb időkben is nagy szerepet játszó Berzsenyiek: Lajos, a vadosfai esperes, Miklós és Jenő, az egyházkerületi, Dezső és ifjabb Jenő, az egyházmegyei […]

  Tovább olvasom ...
 • Dr. Oppel Imre Sándor

  Dr. Oppel Imre Sándor

  Dr. Oppel Imre Sándor, festőművész, tanár (Keszthely, 1883. július 25. –  †Budapest, 1968. február 6.) Nagyapja Opel Johann Carl Anton (1809–1887), szülei ifj. Oppel Károly (1843–1915) és Turtsányi Anna Júlia. Oppel  Ödön (1875–1939) és Dr. Oppel Jenő (1878–1947) testvére, Dr. Szabolcs Andrásné sz. Dr. Oppel […]

  Tovább olvasom ...
 • Dr. Oppel Jenő Kálmán

  Dr. Oppel Jenő Kálmán

  Dr. Oppel Jenő Kálmán, tanár, múzeumigazgató, szakíró (Keszthely, 1878. július 13. –  †Cegléd, 1947. szeptember 25.) Nagyapja Johann Carl Anton Opel (Opel Károly) (1809–1887), szülei ifj. Oppel Károly (1843–1915) és Turtsányi Anna Júlia. Oppel Ödön (1875–1939) és Imre (1883–1968) testvérei,  Dr. […]

  Tovább olvasom ...