Berzsenyi Benedek I.

Berzsenyi Benedek I.

Berzsenyi Benedek I. Berzsenyi György fia, Berzsenyi János édesapja. Berzsenyi György fia, Benedek I., aki 1674-ben gróf Batthyány Ádám főkapitány seregében Nagykanizsán tüntette ki magát a török ellen való háborúban. Benedek I. fia János. Forrás: Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek

Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Kálmán

  A Berzsenyiek első ismert őse Berzsenyi Kálmán, aki 1400 körül élt. Nemesi adománylevele a mohácsi vész idején elveszett. Egyházas Nagyberzsenyi György Miksa főherceg,  atyja, I. Ferdinánd nevében 1559. május 16-án Egyházas Nagyberzsenyi Györgyöt, testvéreit Mátyást és Balázst megerősítette enderszegi, csáfordi […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Gyula

  Berzsenyi Gyula

  Berzsenyi Gyula mezőgazdász, gyülekezeti felügyelő  (Kőszeg, 1836. március 1. –  † 1913. január 26.) Dr. Berzsenyi Jenő (1865–1953) apja. Berzsenyi Dániel (1776–1836) unokatestvérének, Berzsenyi Lajosnak unokája. Gazdász oklevelet szerzett, a csáktornyai Festetics-uradalom gazdatisztje lett. Később Bükkön gazdálkodott. 1888-tól Somogy megyében élt, […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Lajos

  Berzsenyi Lajos, ügyvéd, gazda Berzsenyi Dániel, a költő apja (1744 – 1819) Sopronban tanult. Az országgyűlésen 1764-ben, mint jurátus volt jelen. Pesten 1768-ban ügyvédi oklevelet is szerzett, de nem vette hasznát. Inkább gazdálkodott, vadászott és a klasszikus műveket olvasgatta, önérzetes, […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Zsigmond

  Berzsenyi Zsigmond, hadnagy, táblabíró Berzsenyi János gyermeke, Berzsenyi Lajos és Gábor testvére (Magasi, 1773. szeptember 12.) A költő nagyatyjának Mihálynak testvérbátyjával Berzsenyi Ferenccel hajtott törzs ismét kiváló, az egyházi életben is kitűnt ágakat. Ferenc dédunokájának Jánosnak (neje Szeniczei Bárány Krisztina) […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Gábor

  Berzsenyi Gábor, ügyvéd Berzsenyi Ferenc dédunokájának Jánosnak a fia (1767. – † Magasi, 1822. október 22.) Ferenc dédunokájának, Jánosnak (neje Szeniczei Bárány Krisztina) volt Nemesmagasiban három derék fia: Lajos, a vadosfai esperes, Gábor a magasi ügyvéd és Zsigmond a művelt és […]

  Tovább olvasom ...
 • Dr. Berzsenyi László

  Dr. Berzsenyi László

  Dr. Berzsenyi László, zongoraművész, dalszerző, közjegyző (Lengyeltóti, 1887. április 21. –  †Keszthely, 1958. november 16.) Apja Dr. Berzsenyi Gerő (1854–1920) ügyvéd, közjegyző, anyja Perlaky Fánny volt. Iskoláit Keszthelyen és Budapesten végezte. Jogi doktorátust szerezett. Ezután Keszthelyen apja mellett közjegyzőhelyettesként, 1920-tól közjegyzőként […]

  Tovább olvasom ...
 • Dr. Berzsenyi Gerő

  Dr. Berzsenyi Gerő

  Dr. Berzsenyi Gerő  ügyvéd, közjegyző (Karád, 1854. március 9. – † Keszthely, 1920. december 25.) Dr. Berzsenyi László (1887–1958) apja. Jogi pályára lépett. 1881-től Lengyeltótiban ügyvédként, 1911-től Keszthelyen királyi közjegyzőként dolgozott. Tagja volt a város képviselőtestületének. 1919-ben, a Tanácsköztársaság bukása […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Mihály

  Berzsenyi Mihály, katona, gazda Berzsenyi Dániel, a költő nagyapja. Berzsenyi János fia, Berzsenyi Benedek II. testvére. Felesége Vizeki Tallián Krisztina. Egyházashetyén (Hetyén) az ősi házban lakott, melyet ma emléktábla jelöl. A költő szülőházának egy része kőből, más része csak sövényfalra épült. […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Dénes

  Berzsenyi Dénes, királyi tanácsos, mérnök, jogász Berzsenyi Gábor harmadik fia, Miklós, Lénárd és Elek testvére (1819 – 1883) Végzett mérnök és jogász, Hont vármegye árvaszéki elnöke, királyi tanácsos és Ipolyakeszin földbirtokos volt. A szabadságharcban, mint százados kapitány hősiesen küzdött. Isaszegnél […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Elek

  Berzsenyi Elek Berzsenyi Gábor fia, Miklós, Lénárd és Elek testvére. A negyedik fivér Berzsenyi Elek is eljárt egyházi gyűléseinkre. Gábor, Lóra, Zsigmond és Lajos nevű gyermekei voltak. Az öt nővér közül Eleonóra Dr. Berzsenyi Jenő és Dezső édesanyja volt. Három nővérből pedig […]

  Tovább olvasom ...