Dr. Oppel Vilma (Dr. Szabolcs Andrásné)

011_Szabolcs_Andrásné_Oppel_VilmaDr. Oppel Vilma (Dr. Szabolcs Andrásné), agrármérnök
(Keszthely, 1912. február 5. – †Keszthely, 1984. október 29.)

Dédnagyapja Opel Johann Carl Anton (1809–1887). Nagyapja  Oppel Károly (1843–1915), szülei Oppel Ödön (1875–1939) és Kovács Irén, a mórichidai lelkész lánya. Dr. Oppel Jenő (1878–1947) és Oppel  Imre (1883–1968) unokahúga. Dr. Szabolcs András (1909–2003) felesége. Szülővárosában polgári iskolát végzett, majd egy évig az aszódi Evangélikus Nevelőintézet növendéke volt. Ezután beiratkozott a kőszegi evangélikus leánylíceumba. Leérettségizett, majd Keszthelyen a Gazd. Akad. hallgatója lett. 1933-ban diplomázott. Egy évig a szegedi tudományegyetem polgári iskolai tanárképző szakára járt, s tanári képesítést szerzett. Az aszódi Evangélikus Nevelőintézetben helyezkedett el gazdaságvezetőként. 1937-ben kinevezték Szarvasra az evangélikus tanítóképző tanárának. 1939-ben feleségül ment Szabolcs András közgazdászhoz. Rimaszombatra költöztek. Férje harctéri szolgálata és hadifogsága alatt az üldözött zsidó gyermekek megmentésére Sztehló Gábor evangélikus lelkész által Budapesten alapított és üzemeltetett „Pax”, vagy más néven „Gaudiopolis” gyermekotthonban vállalt állást mint gazdasági vezető. Ő volt az összekötő a Nemzetközi Vöröskereszttel is. Az otthon államosítása után 1948-ban Kőszegen, az akkor még egyházi mg. leánygimnáziumban tanított, majd 1949-ben áthelyezték a keszthelyi Nagyváthy János Mg. Technikumba. 1955-ben az újonnan megalakult Keszthelyi Mg. Főiskola adjunktusa lett. 1963–66 között elvégezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemet. 1967-ben Debrecenben doktorált a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem megalakulása után a Növénytani Tanszéken – az egyetlen női – docensként oktatott. Tantárgya a növényélettan volt. A város képviselőtestületében is tevékenykedett. 1970-ben vonult nyugdíjba.
Főbb művei: Trifeniltetrazóliumkloridos életképességvizsgálat alkalmazása a fagyhatás kimutatásánál. Kh. 1967.
Irod.: Szabolcs András: Az új ház is megöregszik. In.: Pannon Tükör. 1997. 6. sz. p. 59-60. – Szabolcs András: Vázlatok az Oppel család történetéből. Kézirat. 1984. – Kalmár Mónika: Helytörténettel megfertőzve : Beszélgetés Dr. Szabolcs Andrással, Keszthely díszpolgárával. In.: Hévíz Keszthely és Vidéke. 1999. július 1. 6. p. – Személyi forrás. – www.keszthely.hu
Forrás: http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=SZ#SZ/011_Szabolcs_Andrásné_Oppel_Vilma