A Magyar Nemzeti Múzeumban a Görgei kiállítás megnyitóján jártunk

Meghívott vendégek voltunk

A tél közepének délelőttjén, január 15-én minden helyet elfoglaltak a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében annak az ünneplő közönségnek a tagjai, akik a legújabb időszaki kiállítás megnyitójára érkezetek.

A kiállítás egyben történelmi igazságtétel

Görgei Artúr életét és munkásságát mutatják be a tárlókban. Annak a Görgei tábornoknak az életébe nyerhetünk a bepillantást, tárgyainak segítségével, akit hosszú évtizedekig úgy mutattak be a történészek, mint az 1848-49-es szabadságharc árulóját.

Pedig Görgei Artúr nem volt áruló.

Hogy mennyire nem, azt a Nemzeti Múzeum igazgatója, a kiállítást megnyitó beszédében sok módon világította meg. A Varga Benedek igazgató úrtól elhangzottakból a döntő érv ez volt. „Világosnál Görgei 20 000 fős serege nézett szembe a 200 000 fős orosz sereggel.”

A nemzet múzeumának igazgatója utánz Sölch Gellért úr, az EMMI államtitkár helyettese olvasta föl Kásler Miklós miniszter úr beszédét. Ő két fontos tényre hívta föl a figyelmet. Egyrészt arra, hogy Görgei Artúr a szabadságharc alatt sok csatát nyert meg, sokszor szinte lehetetlen helyzetből indulva. Hadvezéri tehetsége és tudása Zrinyi Miklóséhoz hasonló.

Másrészt, mint ember, mint lélek is hatalmas volt Görgei, mert egy életen át békével, türelemmel és méltósággal viselte a rásütött áruló megbélyegzést. Ezzel olyan lelki teljesítményt nyújtott, amely csodálatra méltó.

A helyettes államtitkár úr fölolvasása után Varga Benedek kérte vissza a szót. Mindenkinek köszön etet mondott, aki közreműködött a kiállítás létrejöttében: a történészeknek, muzeológusoknak, dizájnereknek és mindazoknak a magán személyeknek és intézményeknek, akik és amelyek tárgyakat kölcsönöztek a kiállítás idejére a Magyar Nemzeti Múzeumnak.

Végül Görgei Gábor, volt kulturális miniszter a család tagjaként szólt a jelenlevőkhöz. Az Ő kiindulópontja az volt, hogy végre véget ért egy történelmi rágalom. Ez a kiállítás az utolsó és nyilvános bizonyítéka annak, hogy Görgei Artúr sosem volt áruló. Görgei Gábor megköszönte mindenkinek a munkáját és fáradozását, aki a kiállítás megalkotásában részt vett. Fontosnak tartotta azonban azt is, hogy megemlékezzen arról a két magyar történészről, akik még a 20. században elindították a rágalom eltüntetésének folyamatát. A két történész: Kosáry Domokos és Katona Tamás. Nélkülük, talán, ez a kiállítás sem született volna meg.

A kiállítás megnyitója az Akkord Quartet játékával ért véget.

A Magyar Nemzeti Múzeum nagyszabású időszaki kiállítása január 15-től 2019. június 23-ig látható.

Összeállitották: Rákoczi Piroska, Oppel Lea Marianna            Fotók: Csécsei Pál

Képgaléria: