„In eine bessre Welt entrückt” „Die Grafen Széchényi von Sárvár-Felsővidék und die Holde Kunst“ – 250 Jahre Musikgeschichte

Széchényi Kálmán rokonunk, ill. unokatestvérünk és felesége Roswitha legújabb könyve pár hete jelent meg a következő címmel:

„In eine bessre Welt entrückt” „Die Grafen Széchényi von Sárvár-Felsővidék und die Holde Kunst“. 250 Jahre Musikgeschichte.

„In eine bessre Welt entrückt” – „A gróf Sárvár-Felsővidéki Széchényiek és a megtartó művészet” 250 év zenetörténete

A könyv címe Schubert híres dalára az „An die Musik”-ra utal, ebből egy idézet az “In eine bessre Welt entrückt” – cím. Szó szerint semmilyen nyelvre nem lehet lefordítani. Ha a dalt magyarul éneklik, ami már régen kiment a divatból, akkor többnyire Lányi fordítását használják, ami igy hangzik: „Egyhet adsz és boldog békét küldsz rám”. Igy maradjunk az eredeti német címnél.

Szeretettel gratulálunk Kálmánnak és Roswithának nagyszerű új művéhez, további sikeres munkát kívánva mindkettőjüknek! 

Könyvük esetleges magyar nyelvű kiadásával kapcsolatban Kálmán a következőket írta: „Magyar kiadás, ha egyáltalán lesz, még a jövő zenéje”.  

250 év zenetörténete
Nemesség zenei küldetésben
Megtartó művészet, köszönöm neked!                                                                     
Az új könyv az „In eine bessre Welt entrückt” című kiadvány (a magyar Széchényi grófok történetét meséli el zenei szemszögből: akár énekes, instrumentalista, mecénás vagy zeneszerző – az összekötő elem mindig a zene – ami több mint 250 éve, piros fonalként húzódik a Széchényiek életén és munkásságán keresztül.

Beutazták egész Európát, gyakran diplomáciai küldetésben. Gondozták nagybirtokaikat. A császár oldalán harcoltak. Szalonjaik társadalmi és szellemi húzóerők, látványosságok voltak.

A Széchényi család Magyarország egyik legjelentősebb nemesi családja volt: kiemelkedő képviselői jelen voltak az osztrák és német császári családokban, rokonai és barátai az európai főnemességnek. Legfontosabb képviselőjük Széchenyi István gróf volt, aki a modern Magyarország megteremtője.

A Széchenyiek között nemcsak politikusok, püspökök, tábornokok, tudósok és írók voltak, hanem művészek és zenészek is, akikkel mint Haydn, Schubert, Donizetti, Liszt és Johann Strauss is szoros kapcsolatban álltak.

Ismert, hogy a Széchényi család 11 tagja maga is zenét komponált, hét Széchényitől kották is fennmaradtak: leginkább Liszt és Strauss barátjától, Széchényi Imre gróftól, aki diplomataként és zeneszerzőként egész Európában úton volt és dolgozott, valamint talán az első magyar zeneszerzőnőtől, Széchenyi Franciska grófnőtől, és Széchényi Gisa grófnőtől, aki a filmzenét szerző nők között akár első is lehetett a világon.

Az „In eine bessre Welt entrückt” című könyv több mint 250 év zene – és kultúrtörténetét követi nyomon Ausztriában és Magyarországon. A Széchényi család 28 portréja élő betekintést nyújt az európai arisztokrácia társadalmi és kulturális életébe, ahol a kifinomult szalon- és tánczene, a művészi dal és a két- és négykezes zongoramuzsika elengedhetetlen és meghatározó elemek voltak.

A gondosan összeállított önéletrajzok és naplók részletes idézetei informatív és könnyen olvasható bepillantást adnak a 18-19. és 20. század különböző korszakaiban élő nemesi családok tagjainak életébe. A bemutatott személyekkel és ismerőseikkel megtörtént szórakoztató anekdoták gazdagítják a könyvet. Vidám például Széchenyi Imre története, amelyböl megtudjuk, hogy Imre hogyan mentette meg barátját, ifj. Johann Strauss-ot az utolsó pillanatban a szentpétervári kényszerházasságból.

Részletes fényképtáblák illusztrálják a Széchenyi család társadalmi életét, amelyet korabeli festmények, rajzok és karikatúrák rögzítettek. Az eredetiséget számos kép és a bemutatott kompozíciók első kiadványai biztosítják. A mellékelt CD-n Kassai István és Lázár György zongoraművészek előadásában összesen 22 újra felfedezett zongorakompozíciót hallhatunk.

A könyvről:
Szerzők: Kálmán Széchényi és Roswitha Széchényi-Marko. 340 oldal, ebből 72 fényképtabló. Megjelent 2018-ban a Seubert Kiadó nál. Kapható a könyvkereskedésben és a kiadó onlineshopjában: www.seubert-verlag.de. ISBN-száma: 978-3-947092-06-2. A könyv ára: 39.- €  a hozzá tartozó kiváló minőségü Audio-CD-vel, 78 perc lejátszási idővel

A könyv beszerezhető a „Familienverband Széchényi“ email címén is: webmaster@szechenyi.de.com
A könyv ára: 39.- € a hozzá tartozó kiválo minőségü CD-vel. + portó (Svájcba 6.- €)
Átutalni a következő bankszámlára lehet:
Familienverband Szechenyi
BIC: SOLADES1WBN
IBAN: DE31602500101001326816

250 Jahre Musik- und Kulturgeschichte
Adel in musikalischer Mission
Du holde Kunst, ich danke dir

Die Buch-Neuerscheinung „In eine bessre Welt entrückt“ erzählt die Geschichte der ungarischen Grafenfamilie Széchényi aus der Perspektive der Musik: Ob Sänger, Instrumentalist, Mäzen oder Komponist – das verbindende Element der Musik zieht sich mehr als 250 Jahre lang wie ein roter Faden durch das Leben und Wirken der Széchényis.

Sie bereisten ganz Europa, oft in diplomatischer Mission. Sie kümmerten sich um ihren Großgrundbesitz. Sie kämpften an der Seite des Kaisers. Ihre Salons waren gesellschaftliche und geistige Anziehungspunkte. Die Széchényi-Familie gehörte zu den bedeutendsten Adelsfamilien in Ungarn: Prominent vertreten in den kaiserlichen Familien von Österreich und Deutschland, verwandt und befreundet mit dem Hochadel in ganz Europa. Bedeutendster Vertreter war Graf István Széchenyi, der das moderne Ungarn schuf.

Unter den Széchényis waren nicht nur Politiker, Bischöfe, Generäle, Wissenschaftler und Schriftsteller, sondern auch Künstler und Musiker, die in enger Verbindung mit Haydn, Schubert, Donizetti, Liszt und Johann Strauß standen. Von elf Mitgliedern der Széchényi-Familie ist bekannt, dass sie auch selbst komponierten, von sieben Széchényis sind Noten überliefert: Allen voran vom Liszt- und Strauß-Freund Graf Imre Széchényi, der als Diplomat und Komponist in ganz Europa unterwegs und tätig war, sowie der vermutlich ersten ungarischen Komponistin Gräfin Franciska Széchényi und der wohl weltweit ersten Frau, die Filmmusik komponierte, Gräfin Gisa Széchényi.

Das Buch „In eine bessre Welt entrückt“ zeichnet 250 Jahre Musik- und Kulturgeschichte in Österreich-Ungarn nach. 28 Portraits über Männer und Frauen der Széchényi-Familie geben lebendigen Einblick in das gesellschaftliche und kulturelle Leben des Hochadels in Europa, in dem die anspruchsvolle Salon- und Tanzmusik, das Kunstlied und die zwei- und vierhändige Klaviermusik ein wesentliches und prägendes Element war.

Sorgfältig recherchierte Lebensläufe und ausführliche Zitate aus Tagebüchern fügen sich zu informativen und lesenswerten Einblicken in das Leben der Mitglieder einer Adelsfamilie in den verschiedenen Epochen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts zusammen. Vergnügliche Begebenheiten und Anekdoten über die Porträtierten sowie über deren Freunde und Bekannte bereichern und ergänzen das Buch. Für Heiterkeit sorgt etwa die Geschichte, in der Imre Széchényi seinen Freund Johann Strauß Sohn in letzter Minute vor der Zwangsheirat in Sankt Petersburg bewahrt.

Ausführliche Bildtafeln illustrieren das gesellschaftliche Leben der Széchényi-Familie, festgehalten und überliefert in Gemälden, Zeichnungen und Karikaturen. Für Authentizität sorgen auch die zahlreichen Abbildungen der Autographe und Erstveröffentlichungen der vorgestellten Kompositionen. Auf der beigelegten Audio-CD haben die ungarischen Pianisten István Kassai und György Lázár insgesamt 22 der wiederentdeckten Klavierkompositionen eingespielt.

Das Buch:
„In eine bessre Welt entrückt – Die Grafen Széchényi von Sárvár-Felsővidék und die Holde Kunst“. 250 Jahre Musikgeschichte. Autoren: Kálmán Széchényi und Roswitha Széchényi-Marko. 340 Seiten, davon 72 Bildtafeln. Erschienen 2018 im Seubert Verlag. Erhältlich im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags unter www.seubert-verlag.de. ISBN-Nummer: 978-3-947092-06-2. Preis 39 Euro inklusive einer hochwertig produzierten Audio-CD mit 78 Minuten Spielzeit.

250 years of cultural and music history
Nobility on musical mission

The new book „Transported Into A Better World” tells the story of the Széchényis, the Hungarian noble family, from the angle of their musical achievements as singers, instrumentalists, patrons, and composers.  As one of Hungary’s most famous and important families, this dedication to music has been a defining characteristic of the Széchényi family’s history for over 250 years.

They travelled all over Europe, frequently on diplomatic missions. They looked after their vast estates. They fought side-by-side with the emperor. Their salons were hubs of social and spiritual exchange: The Széchényi family belonged to Hungary’s most important nobility families. They were prominently represented in the imperial families of Austria and Germany, related to and friends with aristocratic families all across Europe. The family’s most famous member was István Széchenyi, who founded modern Hungary.

The Széchényis not only served as politicians, bishops and generals, and contributed to society as scientists, authors and philanthropists, but also distinguished themselves as artists and musicians who were closely connected with Haydn, Schubert, Donizetti, Liszt, and Johann Strauß. Eleven members of the family were composers themselves. Sheet music from seven of them has survived until today, most notably from Count Imre Széchényi, a friend of Liszt and Strauß, who served as diplomat all across Europe, from Countess Franciska Széchényi who arguably was Hungary’s first female composer, and from Countess Gisa Széchényi who was possibly the first female worldwide to compose movie music.

“Transported into a better world” traces 250 years of cultural and music history of Austro-Hungary. Portraits of 28 members of the Széchényi family provide lively insights into the social and cultural life of the high aristocracy in Europe where sophisticated salon and dance music, art songs, and piano music for two and four hands were an essential and defining element.

Carefully researched biographies and elaborate quotes from diaries blend into informative and interesting insights into the lives of members of the nobility family from different epochs of the 18th, 19th and 20th century. Amusing stories and anecdotes of the covered individuals and their friends and acquaintances complement and enrich the book, as for example the story of Imre Széchényi helping his friend Johann Strauß Son to avoid a forced wedding in St. Petersburg at the eleventh hour.

The social life of the Széchényi family is also captured through a variety of illustrations in the book, such as paintings, drawings and caricatures. In addition, the book includes autograph scores and compositions, some of which have never been published before. The enclosed audio CD features 22 of those piano compositions, recorded by the Hungarian pianists István Kassai and György Lázár.

About the book:
“Transported Into a Better World – The Counts Széchényi of Sárvár-Felsővidék and the Fair Arts“. 250 years of music history. Authors: Kálmán Széchényi and Roswitha Széchényi-Marko. 340 pages, thereof 72 illustrations. Published in 2018 by the Seubert publishing house. Language: German. Available at retail book stores or publisher’s online shop at www.seubert-verlag.de. ISBN-Number: 978-3-947092-06-2. Price: 39 Euro including an audio CD with a total of 78 minutes playtime produced in premium quality.