Az ismeretlen klasszikus. Tudományos ülésszak Berzsenyi Dániel életművéről a Magyar Tudományos Akadémián

img_1524

Az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület és az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, a
Berzsenyi Év 2016 ünnepségsorozatának keretében, Tudományos ülésszakot tartott Berzsenyi Dániel életművéről,
Berzsenyi Dániel születésének 240., halálának 180., akadémiai tagságának 186. évfordulója alkalmából, 2016. november 11. péntek, 10.00 órakor, az MTA Székház, Felolvasótermében
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9)

Berzsenyi Dániel a közmegegyezés szerint egyik legnagyobb lírikusunk, s kikezdhetetlen hely illeti meg a magyar irodalmi kánonban, azonban életműve egészének megítélésében hagyományosan sok a bizonytalanság.

Jellemző, hogy Kerényi Károly Az ismeretlen Berzsenyicímmel írt róla könyvet és Németh László a Berzsenyi-oeuvre „kiaknázatlanságáról” értekezett.

Mióta az említett munkák napvilágot láttak, sok minden történt mind a Berzsenyi-textológiában, mind a műértelmezés területén, azonban egyvalami nem változott: aki a megértés szándékával közeledik ehhez a korpuszhoz, annak változatlanul számot kell vetnie a kiaknázást megnehezítő ismeretlenségével. Ismeretlenségen érthetjük egyrészt a művek keletkezésére vagy a szerzői életrajzra vonatkozó adatok szűkösségét s még inkább azt, hogy hogy ezek a szövegek nem hódolnak be egykönnyen az interpretátornak, mert gyakran mind a korabeli, mind az utókorbeli konvencióktól eltérőnek tűnnek.

A tudományos ülésszak előadói arra vállalkoztak, hogy előfeltevéseiket és előítéleteiket félretéve közelítsenek újra egy részeiben és egészében is különös, az olvasótól folyamatosan értő és önnevelő figyelmet követelő életműhöz.

Az esemény programja:

10.00: Az ülésszakot megnyitja: Imre László, az MTA rendes tagja, DE BTK

1. szekció 
Elnök: Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja, MTA BTK ITI

10.10: Berzsenyi – Arany – Horác. A klasszikus örökség nosztrifikálásának útjai a romantika előtt és után
S. Varga Pál, az MTA rendes tagja, DE BTK

10.35: Berzsenyi és Horatius
Ferenczi Attila PhD, ELTE BTK

11.00: Távol, mégis közel. Berzsenyi Dániel életműve és az új irodalomtudományi módszerek
Labádi Gergely PhD, SZTE BTK

11.25: Berzsenyi kötetszerkezeteinek lehetséges forrásai
Hász-Fehér Katalin PhD, SZTE BTK

11.50: Vita, hozzászólások

12.10: Ebédszünet

2. szekció
Elnök: Debreczeni Attila, az MTA doktora, DE BTK

13.30: Berzsenyi és a magyar nyelvújítás
Onder Csaba PhD, Nyíregyházi Egyetem

13.55: Szerep/csere. Berzsenyi kritikai levele Bárány Boldizsárnak
Tóth Orsolya PhD, PTE BTK

14.20: Berzsenyi Dániel és a falusi rendtartás
Vaderna Gábor PhD, ELTE BTK

14.45:  Életmű a tükörben. Vörösmarty Berzsenyi-emlékverse
Fórizs Gergely PhD, MTA BTK ITI

15.10:   Vita, hozzászólások

Forrás: Az ismeretlen klasszikus

Fényképek: MTA

Fényképek Egyesület: