60 éve, 1957 tavaszán néhány lelkes lokálpatrióta felvetette a klasszikus Helikoni Ünnepségek felújításának gondolatát. A gondolatot tett követte…

Osvald Bálint: Újra fellobban a helikoni láng

1957 tavaszán néhány lelkes lokálpatrióta – dr. Szabolcs András a Nagyváthy Mezőgazdasági technikum gazdasági vezetője,  Merényi Elemér művelődési ház igazgató, dr. Sági Károly múzeum igazgató vetette fel a klasszikus Helikoni Ünnepségek felújításának gondolatát. A gondolatot tett követte, a megvalósításban nagy segítséget nyújtott Megyei György, aki a pártbizottságok és tanácsok – akkor még elengedhetetlen – hozzájárulását vívta ki, illetve Takács Gyula, aki szintén a hivatalos engedélyek megszerzésében és a diákság mozgósításában működött közre.


Dr. Szabolcs András közgazdász, Keszthely díszpolgára

A 20. század második felének első Helikonjára 1958 májusában kerülhetett sor, melyen tíz város tizenegy iskolája vett részt.


Balról jobbra dr. Szabolcs András, a Mezőgazdasági Technikum pénzügyi főelőadója, az ünnepségek egyik eszmei szervezője, Horváth József tanácselnök, Jankovich Ferenc író, Takács Gyula költő, a kaposvári múzeum igazgatója. (dr. Szabolcs András privat fotoja.)

1963-ig a Nagyváthy technikum és a Vajda János Gimnázium egymást felválta, évente szervezte meg az eseményt. A rendezvény egyre népszerűbb lett, a résztvevő iskolák, illetve diákok létszáma fokozatosan nőtt, de ezzel együtt sajnos a pártállami kontroll is erősödött. A Helikon kezdett átalakulni…

1963 után már csak kétévente került megrendezésre a középiskolások Helikonja. 1965-ben rekordszámú résztvevővel (4000 diák és 300 kísérő) zajlottak az események. Az 1970-es és 80-as években a Helikon lassan sorvadni kezdett. A résztvevők száma fokozatosan csökkent, a rendezvény egyre jobban átpolitizálódott. 1983-ban már csak a Balaton-parti megyék középiskolás diákjai jöttek el Keszthelyre, 1985 után a Helikon lényege, a nemes versengés is elmarad.

A valódi megújulás és a hagyományokhoz való visszatérés a kilencvenes években kezdődhetett meg. A város alapítványt hozott létre a Helikonok megszervezésére. A gyakorlati munka oroszlánrészét mind a mai napig az önkéntesekből verbuválódott Helikoni Rendezőbizottság és a Goldmark Károly Művelődési Központ csapata végzi, de természetesen a helyi diákság és a tanárok, a kategóriákat és a programokat befogadó intézmények, a támogatók, a szponzorok, az együttműködő partnerek, a mindenkori városvezetés és a civil szervezetek segítsége nélkül nem lenne megvalósítható ez a nagyszabású rendezvény.

A legmodernebb Helikonok az óvatos kezdeteket követően egyre több középiskola és diák érdeklődését keltették fel. 1998-tól a szervezők az egész Dunántúlra kiterjesztették a meghívást, 2000-re a kategóriák száma 18-ra bővült, 2004-ben a testvérvárosok iskoláinak képviselőivel nemzetközivé vált a rendezvény, a 2008-as 50 éves jubileumon a résztvevők száma újra meghaladta a 4000 főt…

A jelenlegi 18 kategória többsége színpadi, így a Helikoni bemutatók a város különböző pontjain zajlanak. Ezek a helyszínek folyamatosan változtak és változnak ma is. Iskolák, sportcsarnokok, múzeumok, templomok, színház, könyvtár, közterek, parkok, a Balaton-part mind-mind helyszínei voltak, vagy ma is helyszínei a helikoni versengésnek és a kísérő rendezvényeknek. Utóbbiak is szerves részét képezik ennek a három feledhetetlen napnak a koszorúzással, a felvonulással, a megnyitó ünnepséggel és a díjátadó gálaműsorral, a mindenki számára nyilvános színpaddal, az összkarral, a kóruskoncerttel, a színházi előadással, a komolyzenei gálával, a könnyűzenei koncertekkel és a táncházakkal.

A versengés a Helikonon sem csak a verseny öröméért zajlik, a szakmai körökben is elfogadott helikoni minősítések a kezdetek óta rangot adnak a rendezvénynek. Az értékelés és a produkciók minősítése a felkért zsűri feladata, akik kiválasztásában a kezdetek óta nagy gonddal jár el a szervező bizottság. A hosszú évek alatt számos – a Helikon iránt elkötelezett – neves szakértő, művész és pedagógus fogadta el a felkérést és vállalta a több napon át tartó, fárasztó munkát.

A Helikon utolsó napjának délelőttjén kerül sor a zsűri értékelésére és a bronz, ezüst és arany minősítésekkel járó oklevelek kiosztására. A délutáni gálán – mely a rendezvény hivatalos zárása is egyben – a szervezők a kategóriák fődíjasait is kihirdetik, és átadják az elismeréssel járó emlékplaketteket, valamint az iskolák versenyében a győztesnek járó vándorserleget.

ForrásÚjra fellobban a helikoni láng