Berzsenyi Zsigmond

Berzsenyi Zsigmond, hadnagy, táblabíró

Berzsenyi János gyermeke, Berzsenyi Lajos és Gábor testvére
(Magasi, 1773. szeptember 12.)

A költő nagyatyjának Mihálynak testvérbátyjával Berzsenyi Ferenccel hajtott törzs ismét kiváló, az egyházi életben is kitűnt ágakat. Ferenc dédunokájának Jánosnak (neje Szeniczei Bárány Krisztina) volt Nemesmagasiban három derék fia: Lajos, a vadosfai esperes, Gábor a magasi ügyvéd és Zsigmond a művelt és buzgó vallásos lelkű földbirtokos.

1773. szeptember 12-én született Magasiban.

Tudományosan képzett férfiú, több kézirata van a sömjéni levéltárban. Az 1809. évi nemesi felkérésben, mint hadnagy vett részt. Vas és Zala vármegye táblabírája volt. Az egyházi ügyekben is Kis János és Haubner Máté püspökök idejében igen buzgó és tevékeny. Még a számvevői fáradtságos munkával sem restellt vesződni. Buzgó templomjárását és magasi Kis János lelkész komájához való viszonyát egy kedves anekdota örökíti meg. Karsay Sándor püspök mondta lelkész társainak: „Magasiban ha elmentek Berzsenyi Zsigmond háza előtt, vegyétek le a kalapotokat!”

Berzsenyi Zsigmond vette nőül fivére Berzsenyi Gábor halála után annak özvegyét, Endersz (Endresz) Katalint és nevelte fivére 9 gyermekét.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek