Berzsenyi Miklós

Berzsenyi-MiklosBerzsenyi Miklós, jogász, főügyész, egyházkerületi felügyelő

Berzsenyi Gábor elsőszülött fia
(Magasi, 1803. december 8. – † 1880. június 14.)

Iskoláit Sopronban végezte. Kitűnő jogász volt. Vas vármegye kétszer is 1839-ben és 1845-ben főügyésznek választotta. A gróf Batthyány-vagyonnak ő volt a zárgondnoka. Hírneve oly nagy, hogy bonyolult jogi esetekben a Felvidékre is meghívták. Nagy emberbarát, házában a folyosó vasárnaponként telve volt ingyenes jogkeresőkkel. Egyházi téren is évtizedeken át fáradhatatlan munkás.

Radó Ignác után 1869-ben egyházkerületi felügyelőnek választották.

Magas életkora betegsége miatt azonban már 1873-ban leköszönt. Báró Prónay Dezső lett az utóda. A soproni tanítóképző és a tanári nyugdíjintézet részére 1000-1000 forintot adott (ami akkor nagy pénz volt), a Vas megyei nemesi alapból pedig 3000 forintot eszközölt ki, s a mutatkozó hiányt a magáéból pótolta. Özvegye Ajkay Júlia pedig 1895-ben a Gyámintézetnek adott 2000 forintot. Tudományos képzettsége mellett kitűnő gazda és pomológus. Gazdasági épületei Sömjénben ma is mintaszerűek. A Dunántúlon ő volt az első ki birtokát alagcsöveztette. 1880. június 14-én hunyt el. Karsay Sándor püspök temette s a kerületi gyűlésen ő mondott felette szép emlékbeszédet. Olajfestésű arcképe a soproni tanítóképző tanári szobáját díszíti. Egyetlen leányát, Kornéliát Dr. Berzsenyi Jenő vette nőül.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek