Berzsenyi Kálmán

A Berzsenyiek első ismert őse Berzsenyi Kálmán, aki 1400 körül élt.
Nemesi adománylevele a mohácsi vész idején elveszett.

Egyházas Nagyberzsenyi György
Miksa főherceg,  atyja, I. Ferdinánd nevében 1559. május 16-án Egyházas Nagyberzsenyi Györgyöt, testvéreit Mátyást és Balázst megerősítette enderszegi, csáfordi és egyházasberzsenyi birtokaikban. Ezek közül György lett a család törzsapja.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek