Berzsenyi Gábor

Berzsenyi Gábor, ügyvéd
Berzsenyi Ferenc dédunokájának Jánosnak a fia
(1767. – † Magasi, 1822. október 22.)

Ferenc dédunokájának, Jánosnak (neje Szeniczei Bárány Krisztina) volt Nemesmagasiban három derék fia: Lajos, a vadosfai esperes, Gábor a magasi ügyvéd és Zsigmond a művelt és buzgó vallásos lelkű földbirtokos.
Kiváló férfiú volt Zsigmond bátyja, Berzsenyi Gábor is, magasi ügyvéd (1767-1822). Neje Endersz (Endresz) Katalin volt, akit mint kilenc gyermekes anyát, első férjének halála után annak öccse, a fentebbi Berzsenyi Zsigmond vett nőül, s a leányokat már ő házasította ki.
Berzsenyi Gábor 1822. október 22-én halt meg Magasiban, s miként leánya Eszter (Turcsányi Gáborné) feljegyezte, gyermekei Berzsenyi Dánielnek ezt a versét vésették a sírkövére:
„Úgy éltem, hogy életemet
Visszaélni nem bánnám,
Úgy éltem, hogy életemet
Végezni ne fájlalnám.
Ha azt újra elkezdhetném,
Ismét a múltat követném.”
(Életfilozófia)

Korai halálával 4 fiút és 5 leányt hagyott özvegyére és öccsére.
Gábor gyermekei: Berzsenyi Miklós, Berzsenyi Lénárd, Berzsenyi Dénes, Berzsenyi Elek.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek