Berzsenyi Dénes

Berzsenyi Dénes, királyi tanácsos, mérnök, jogász
Berzsenyi Gábor harmadik fia, Miklós, Lénárd és Elek testvére
(1819 – 1883)

Végzett mérnök és jogász, Hont vármegye árvaszéki elnöke, királyi tanácsos és Ipolyakeszin földbirtokos volt. A szabadságharcban, mint százados kapitány hősiesen küzdött. Isaszegnél megsebesült, a golyó a lábszárát fúrta át. Az elnyomatás éveiben típusa volt a sírva vigadó, a bujdosókat és a megyei urakat házában szívesen fogadó magyar nemesnek. Hajnalig is ott marasztalta a vígan iddogáló és tiltott nótákat éneklő vendégeit, bár ő maga nem volt borivó. Méltó életpárja volt a régi magyar nagyasszonyok példaképe, a művelt, vendégszerető, önérzetes Radóczi Gyarmathy Erzsébet. Egyetlen leányuk, Berzsenyi Jolán (Bende Andorné) az irodalommal is foglalkozott.
Forrás: Wikipédia, Payr Sándor: Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek