• Berzsenyi Gyula

  Berzsenyi Gyula

  Berzsenyi Gyula mezőgazdász, gyülekezeti felügyelő  (Kőszeg, 1836. március 1. –  † 1913. január 26.) Dr. Berzsenyi Jenő (1865–1953) apja. Berzsenyi Dániel (1776–1836) unokatestvérének, Berzsenyi Lajosnak unokája. Gazdász oklevelet szerzett, a csáktornyai Festetics-uradalom gazdatisztje lett. Később Bükkön gazdálkodott. 1888-tól Somogy megyében élt, […]

  Tovább olvasom ...
 • Dr. Berzsenyi Gerő

  Dr. Berzsenyi Gerő

  Dr. Berzsenyi Gerő  ügyvéd, közjegyző (Karád, 1854. március 9. – † Keszthely, 1920. december 25.) Dr. Berzsenyi László (1887–1958) apja. Jogi pályára lépett. 1881-től Lengyeltótiban ügyvédként, 1911-től Keszthelyen királyi közjegyzőként dolgozott. Tagja volt a város képviselőtestületének. 1919-ben, a Tanácsköztársaság bukása […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Lajos

  Berzsenyi Lajos, ügyvéd, gazda Berzsenyi Dániel, a költő apja (1744 – 1819) Sopronban tanult. Az országgyűlésen 1764-ben, mint jurátus volt jelen. Pesten 1768-ban ügyvédi oklevelet is szerzett, de nem vette hasznát. Inkább gazdálkodott, vadászott és a klasszikus műveket olvasgatta, önérzetes, […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Mihály

  Berzsenyi Mihály, katona, gazda Berzsenyi Dániel, a költő nagyapja. Berzsenyi János fia, Berzsenyi Benedek II. testvére. Felesége Vizeki Tallián Krisztina. Egyházashetyén (Hetyén) az ősi házban lakott, melyet ma emléktábla jelöl. A költő szülőházának egy része kőből, más része csak sövényfalra épült. […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Zsigmond

  Berzsenyi Zsigmond, hadnagy, táblabíró Berzsenyi János gyermeke, Berzsenyi Lajos és Gábor testvére (Magasi, 1773. szeptember 12.) A költő nagyatyjának Mihálynak testvérbátyjával Berzsenyi Ferenccel hajtott törzs ismét kiváló, az egyházi életben is kitűnt ágakat. Ferenc dédunokájának Jánosnak (neje Szeniczei Bárány Krisztina) […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Dénes

  Berzsenyi Dénes, királyi tanácsos, mérnök, jogász Berzsenyi Gábor harmadik fia, Miklós, Lénárd és Elek testvére (1819 – 1883) Végzett mérnök és jogász, Hont vármegye árvaszéki elnöke, királyi tanácsos és Ipolyakeszin földbirtokos volt. A szabadságharcban, mint százados kapitány hősiesen küzdött. Isaszegnél […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Gábor

  Berzsenyi Gábor, ügyvéd Berzsenyi Ferenc dédunokájának Jánosnak a fia (1767. – † Magasi, 1822. október 22.) Ferenc dédunokájának, Jánosnak (neje Szeniczei Bárány Krisztina) volt Nemesmagasiban három derék fia: Lajos, a vadosfai esperes, Gábor a magasi ügyvéd és Zsigmond a művelt és […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Elek

  Berzsenyi Elek Berzsenyi Gábor fia, Miklós, Lénárd és Elek testvére. A negyedik fivér Berzsenyi Elek is eljárt egyházi gyűléseinkre. Gábor, Lóra, Zsigmond és Lajos nevű gyermekei voltak. Az öt nővér közül Eleonóra Dr. Berzsenyi Jenő és Dezső édesanyja volt. Három nővérből pedig […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Pál

  Berzsenyi Pál Berzsenyi Benedek unokája, Berzsenyi Gábor veje. A költő nagyatyjának, Mihálynak testvérbátyjától, Berzsenyi Ferenctől származik a családnak ez a két kiváló tagja is. Ferenc fiának, Benedeknek unokája volt Berzsenyi Pál magasi földbirtokos, aki oldalági rokonát, Berzsenyi Gábor leányát, Eleonórát […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Miklós

  Berzsenyi Miklós, jogász, főügyész, egyházkerületi felügyelő Berzsenyi Gábor elsőszülött fia (Magasi, 1803. december 8. – † 1880. június 14.) Iskoláit Sopronban végezte. Kitűnő jogász volt. Vas vármegye kétszer is 1839-ben és 1845-ben főügyésznek választotta. A gróf Batthyány-vagyonnak ő volt a […]

  Tovább olvasom ...
 • Berzsenyi Dezső

  Berzsenyi Dezső, ügyvéd, Dunántúl főjegyzője Dr. Berzsenyi Jenő testvére, Berzsenyi Pál és Berzsenyi Eleonóra gyermeke. Berzsenyi Jenőnek testvéröccse volt Berzsenyi Dezső, a jeles készültségű celldömölki ügyvéd. Bátyjához mindenképpen méltó, szilárd jellemű férfiú. Hű munkás és áldozatkész vezető embere egyházunknak, több mint […]

  Tovább olvasom ...